Zásady ochrany osobních údajů

Seznamte se prosím s informací, jak nakládám s Vašimi osobními údaji.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE OD VÁS POTŘEBUJI?

Společnost Ing. Kristýna Hrabáková je správcem osobních údajů, které mi vy poskytujete. Shromažďuji o vás osobní údaje, které jsou přiměřené účelu, pro který jsou zpracovávány. V žádném případě neshromažďujeme vaše citlivé osobní údaje (zvláštní kategorii osobních údajů).  

JAK S OSOBNÍMI ÚDAJI NAKLÁDÁM?

Při zpracování vašich osobních údajů uplatňuji následující postupy a mechanismy, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou mými klíčovými prioritami.

 1. Vaše osobní údaje vždy zpracovávám pro určitý, jasně a srozumitelně stanovený účel a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;

 2. Vaše osobní údaje zpracovávám způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům;

 3. Vždy vás informuji o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů;

 4. Dodržuji odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům. Veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POTŘEBUJI?

Pro účel marketingu a propagace společnosti a na základě vašeho souhlasu zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Jméno, příjmení, email, otevření e-mailu, využití odkazu v e-mailu.

Tyto osobní údaje držím nanejvýš po dobu 3 let od posledního otevření e-mailu nebo do odvolání vašeho souhlasu.

Svůj souhlas se zasíláním marketingových materiálů můžete odvolat v patičce každého e-mailu nebo mi napište e-mail s žádostí "nechci být kontaktován".

 1. Pro účel obchodních (odběratelsko/dodavatelských) vztahů zpracovávám z důvodů plnění smluvních povinností tyto osobní údaje:

 • Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, kontaktní adresa, email, telefon, fax, bankovní spojení, firma, objednávka, faktura, reklamace.

Tyto osobní údaje držím nanejvýš po dobu 5 let od objednání.

 1. Pro účel daňové a účetní evidence zpracovávám z důvodů nezbytných pro splnění zákonných povinností tyto osobní údaje:

 • Dokumenty daňové a účetní evidence.

Účetní dokumenty držíme 5 let, daňové dokumenty držíme 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

 1. Pro účel evidence a hlášení případů porušení zabezpečení osobních údajů je mým oprávněným zájmem pro obranu mých právních nároků zpracovávat tyto osobní údaje:

 • Jméno, příjmení, datum narození, telefon, e-mail, datum oznámení, popis incidentu, přijatá opatření.

Tyto osobní údaje budu držet 10 let.  

 1. Pro účel výkonu práv pro ochranu osobních údajů je mým oprávněným zájmem pro obranu našich právních nároků zpracovávat tyto osobní údaje:

 • Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, datum žádosti, předmět žádosti, datum odpovědi, odpověď při plnění práv subjektu údajů, podpis.

Tyto osobní údaje držím po dobu 10 let.

     Pro účel přímého marketingu pro mé zákazníky na oprávněného zájmu zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Jméno, příjmení, email, otevření e-mailu, využití odkazu v e-mailu.

Tyto osobní údaje držím nanejvýš po dobu 2 let od posledního nákupu nebo konce čerpání služby.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

Pro ochranu vašich osobních údajů můžete bezplatně uplatňovat vaše práva:

Právo na přístup – pokud byste chtěli vědět, jaké osobní údaje o vás naše společnost drží.  

Právo na opravu – pokud jsou Vámi poskytnuté informace nepřesné nebo se změnily, můžete kdykoliv požádat o opravu vašich osobních údajů.

Právo na výmaz – při uplatnění tohoto práva o Vás smažeme všechny osobní údaje, které identifikujeme jako nepotřebné (nemající zákonný účel) nebo protiprávně držené. Právo na výmaz je uplatňováno také samočinně v případě, že skončila doba určená pro držení osobních údajů, odvoláte svůj souhlas nebo uznáme vaši námitku proti zpracování.

Právo na omezení zpracování – v případě, že chcete obhájit své nároky a naše společnost neplní Vaše požadavky při uplatňování práva na ochranu osobních údajů, můžete uplatnit své právo na omezení zpracování a my nebudeme vaše osobní údaje používat, kromě případů, kdy je to vyžadováno zákonem. Budeme Vás informovat, pokud bychom se rozhodli Vaše údaje dál používat.

Právo na přenositelnost údajů – pokud jste nám poskytli údaje na základě souhlasu nebo pro potřeby smlouvy, máme povinnost na Vaši žádost tyto údaje předat v elektronické podobě Vám nebo příjemci, kterého určíte.

Právo vznést námitku – proti zpracovaní osobních údajů na základě oprávněného zájmu (např. ochrana majetku nebo obrany práv), pokud porušují Vaše práva a svobody.

Právo podat stížnost – buď na kontaktu níže nebo u dozorového úřadu. 

KONTAKT:

koucink.hrabakova@gmail.com

Úvodní konzultace zdarma

Nezávazně a zdarma si sjednejte úvodní schůzku v rozsahu cca 30 minut, na které vám vše vysvětlím a umožním "ochutnat si", jak probíhá koučovací sezení. Úvodní schůzka může proběhnout osobně, po telefonu nebo přes Google Meet.